بهاران

نوروز نُماد جاودان نو شدن است     تجدیدِ جوانیِ جهانِ کهن است

زین‌ها همه خوبتر که هر نو شدنش     بازآورِ نام پاکِ ایرانِ من است

(نعمت آزرم)

 با درود بر دوستداران این آیین‌  

انجمن فرهنگی ایرانیان ساکن استراسبورگ بزرگداشت نوروز و بهار را در روز شنبه بیست و پنجم مارس ۲۰۲۳ از ساعت ۱۹ الی ۲۴ بر پا میداریم

درتالار : Marcel-Marceau 

Centre culturel 5 Pls. Albert-Schweitzer, Strasbourg

همیاری در هزینه ها

ورودی : با پیش خرید ۱۰ یورو و شب جشن ۱۵ یورو ، کودکان کمتر از ۸ سال رایگان

شام گرم : سبزی پلوبا ماهی ۲۰ یورو ، زرشک پلو با مرغ ۱۵ یورو با همکاری رستوران پتیرون از ساعت ۱۹ الی ۲۲ سرو خواهد شد

خوراکهای سرد و نوشیدنی دربوفه برای خرید در دسترس خواهد بود

باسپاس از همراهی شما ، برای آسانی در رفت و آمد مچ بند خود را بسته نگهدارید

خوش امد ما را پذیرا باشید 

گروه سرپرستی انجمن فرهنگی ایرانیان در استراسبورگ
 نشانی ها : برای فروش بلیت ها دراستراسبورگ

توزیع بلیت از تاریخ سوم ماه مارس

**************************

Esplanade Market 11 Rue de Boston tel: 03 88 61 99 69

*************************

PAMIR /15 Rue du Marais Vert: 03 88 32 34 46

**************************

 Restoran Au potiron :24 rue Ste Madeleine tel: 03 88 35 49 86

*************************

Alimentation général  safran : 22 Bd de lion,tel: 03 88 32 11 89

*************************

برای اسخگویی به پرسش های  شما تلفن  زیر در دسترس میباشد

 06 95 24 10 53

نشانی پست الکترونیک وسایت انجمن

 apci.alsace@yahoo.fr

https://www.apcistrasbourg.com