با درود

 در پی رویدادهای غم‌انگیز  در چند روز گذشته که شور و‌شوق و‌همراهی دوستداران و دست اندکاران برگزاری آیین های شاد و زیبای  ایرانی را به سردی کشانید و‌هم‌چنین در راستای نکوهش به رفتار خشونت امیز با زنان ایران در آن سرزمین ,انجمن ایرانیان بر آن شد تا از بر پایی جشن مهرگان‌ به تاریخ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲چشم پوشی نماید . امیدواریم که آماده شدگان برای جشن  ، پوزش ما را بپذیرند .  مانیز ناشاد و ناخرسند از اینگونه پیشامدهای دل شکن میباشیم . با ارج بسیار به شما گرامیان‌

گروه سرپرستی انجمن ایرانیان در  استراسبورگ‌

یادآوری : بهای برداشت شده برای بلیت ،  به خریداران ،  در  چند روز آینده بر گردانده خواهد شد.

🌹🌹🌹

ملکا جشن مهرگان آمد 
جشن شاهان و خسروان آمد
(رودکی)

« مهرگان یا جشن مهر یکی از آیین ها و جشن های باستانی ایرانی است که با اعتدال پاییزی پیوند داشته و در روزهای آغازین فصل برگریزان برگزار میشود در این راستا انجمن فرهنگی ایرانیان استراسبورگ جشنی برپا میدارد، همراه با اجرای آهنگ های ایرانی و غربی »

تاریخ اجرا :24 سپتامبر از ساعت 19,30 الی 23,30
:به نشانی
‏Salle Kléber
‏119 route du Général de Gaulle
‏67300 Schiltigheim

:(آدرس خرید بلیط آنلاین (کمک به انجمن از این سایت اجباری نیست
https://www.helloasso.com/associations/apci-strasbourg/evenements/la-fete-de-mehregan-jashn-e-mehr

,توجه : 120 بلیط برای فروش آنلاین در سایت قرار داده شده به بهای 15 یورو برای همگان دانشجویان و‌دانش اموزان 8 یورو

خوراکیهای سرد‌ و نوشابه در شب جشن در دسترس می‌باشد-
:تلفن تماس
0033767556557
سرپرست انجمن فرهنگی
ایرانیان در استراسبورگ علی اعیان