فراخوان مجمع عمومی انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم استراسبورگ (APCI)

تاریخ :   26 ژوئیه                   

ساعت:      19:30.                   

محل : 

conseils et expertises – Fiduest 

4 rue Contades 67300 Schiltigheim

از عموم ایرانیان مقیم استراسبورگ دعوت می‌شود ،  جهت انتخابات ‌و عضویت در انجمن در ساعت ‌  و محل مورد نظر حضور به هم‌ رسانند. 

توجه : اگر مايل هستيد در انتخاب شوراي جديد اداري شركت كنيد براي كانديدا شدن و يا راي دادن بايد حق عضويت انجمن را كه مبلغ ١٠ يورو ميباشد را قبلا از طریق لینک زیر و يا در روز جلسه پرداخت كرده باشيد. 

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=690643&widget_key=E690643&locale=fr_FR&lg_billetterie=1&code=6038&width_auto=1&color_primary=00AEEF

سرپرست  انجمن فرهنگی  ایرانیان مقیم استراسبورگ

سیما طوماری