گروه هم خواني گل ارا

گروه هم خواني گلاارا ١٧ فوريه ٢٠١٩ اولين جلسه تمرين را با ياري اقاي رسول رفعت نيا اغار كرد.
تمرين هاي اين گروه دو بار در ماه يكشنبه ميباشد .
آقاي بابك رجبي هنرمند گرامي نيز چند ماهي اين گروه را رهبري كردند.
از اكتبر ٢٠١٩ تا امروز آقاي سامان صادقيان هنرمند اين بار رو بدوش دارند كه از ايشون بينهايت سپاسگزاريم.
اسم گلارا به ياد هنرمند عزيز خانم گلارا صدقي برگزيده شد. ايشان پيانيستي پر از احساس ، كنسرتيستي توانا و معلم پيانويي فوقالعاده بودند كه در سال ٢٠١٤ نا بهنگام از ميان ما رفتند. گلارا ي عزيز عاشق موزيك و شعر ايراني بودند و بدون استثنا در محفل هاي خانوادگي و دوستانه قطعات محلي ايراني رو با هيجان و با روي خندان مينواخجتند و ما را تشويق به خواندن ميكردند و ايشون هميشه ميگفتد « بايد يك گروه كر با هم راه بياندازيم  » كه متاسفانه در زمان حياتشون فرصت نشد.
روحشون شاد و روانشان در ارامش باد.
چند عكس و ويديو از تمرينهاي گروه رو با اجازه همگي به اشتراك ميگذارم. این عكس ها متعلق به خانم گلارا صدقي ميباشد.
براي اطلاعات بيشتر با اين شماره تماس بگيريد.
0666638421